Personal Life Coaching


PERSONAL LIFE COACHING

Personal Lifecoaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei, het bereiken van je doelen.Als coach faciliteer ik hierbij, door middel van het stellen van de juiste vragen en het doen van interventies die je aanzetten tot zelfonderzoek en zelfreflectie.
Onder mijn begeleiding werk je aan je inzichten en verbeterpunten, je ervaart keuzemogelijkheden en ziet je situatie vanuit een nieuw perspectief. Hierdoor kun je een volgende stap zetten om uiteindelijk je (werkgerelateerde of persoonlijke) doelen te behalen. Ik help je jouw doel te behalen door te vragen, spiegelen en te confronteren.

VOORBEELDEN VAN COACHVRAGEN

-Hoe kan ik weer ruimte en vrijheid ervaren?
-Hoe kan ik meer zelfvertrouwen ontwikkelen?
-Hoe kan ik op harmonieuze wijze met mijn omgeving omgaan?
-Wat geeft mij stress en hoe ga ik hier mee om?
-Hoe kan ik mijzelf meer laten zien?
-Hoe kan ik mijn mentale veerkracht vergroten?
-Hoe kan ik de regie voeren over mijn leven?

HET RESULTAAT VAN LIFE-COACHING

-Meer zelfinzicht en zelfsturing
-Grotere mate van zelfvertrouwen
-Het neerzetten van kwaliteiten naast je aandachtspunten
-Stapsgewijs je doelen behalen