Mediation


MEDIATION

Een Mediator is onafhankelijk en help je om meningsverschillen en conflicten zowel zakelijk als prive tot een goed einde te brengen. We proberen te verbinden en bruggen te bouwen. Hoe vaak komen we tegen over een ander te staan en daar reageren we op door te vechten, vluchten, ontkennen of slachtofferschap. Soms werk het maar soms gaat het probleem niet weg en dreigen er onplezierige gevolgen. U kunt dan gebruik maken van en mediator die zorgt voor overleg en emotionele rust. De kracht van een mediator is dat u zelf de oplossing aandraagt en dit is meteen een goede basis voor de naleving van de oplossing. De mediator is de ”reisgenoot” niet de “buschauffeur”. In Mediation probeer we in een onderhandelingsdriehoek tussen jou, je tegenstrever en de mediator dat conflict op te lossen of beheersbaar te maken, o.a. door achter het verwijt van de ander te leren kijken, onderhandeling, geven en nemen en door goede afspraken. Bij mediation is het wel van belang dat beide partijen moeten nog wel een mogelijkheid zien om er met elkaar uit te komen. Het gaat om vrijwilligheid en vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Mediation heeft voordelen boven een procedure bij de rechter:

-De snelheid (gemiddeld duurt een mediation 6 tot 10 uur in totaal)

-Beperking van de kosten

-Toekomstgerichtheid in plaats van focus op het verleden

-Oplossing in eigen hand en mede daardoor ruimte voor creatieve oplossingen

-Vertrouwelijkheid en beslotenheid

-Duurzame (maatwerk)oplossing die wordt nagekomen

-Behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie

 

VOORBEELDEN VOOR MEDIATION

Prive

-Contact herstel tussen vrienden / familie

-Nalatenschap

-Burenruzie

-Scheiding

 

Werk

- Er is een ziekmelding op de afdeling vanwege een onenigheid op het werk
- Er is discussie over het functioneren of de benoeming van een nieuwe werknemer
- Werknemer en werkgever willen afscheid van elkaar nemen

Bij zakelijke geschillen

- Een samenwerking verloopt niet zoals verwacht en partijen willen van elkaar af
- Een factuur wordt niet betaald vanwege onenigheid over het geleverde dienst of werkzaamheden
- Er is discussie over de uitleg van een overeenkomst
- Huurders hebben onderling een conflict