Levensloopcoaching


LEVENSLOOPCOACHING

Levensloop coaching geven we aandacht aan je levensloop het kan ook gaan over midlife-transition; het herwaarderen van je levensstijl. Gaat dit met veel emotie gepaard, dan wordt ook wel gesproken van midlifecrises. Het brengt zelfvertrouwen en zorgt voor hernieuwde inspiratie het zorgt er ook voor dat de eventuele tegenslagen en emoties in het leven verwerkt worden en een plek krijgen en dat successen gevierd worden.

Ook een actuele levensvraag kan geplaatst worden in de context van het levensverhaal. Het ‘probleem’ verschuift daarmee van knelpunt naar inzicht.

VOORBEELDEN VAN LEVENSLOOPCOACHING

-Welke ervaringen heb je opgedaan in de verschillende fasen in je leven. Wat wil je afsluiten en wat neem je mee.

-In hoeverre wordt jouw gedrag gestuurd door ervaringen uit eerdere levensfasen.
-Het herinneren en ontdekken van je passies, talenten, valkuilen en belemmeringen.
-Toekomstdromen en doelen.

RESULTATEN VAN LEVENSLOOPCOACHINNG

-Meer zelfvertrouwen en hernieuwde inspiratie
-Je maakt van een thema of gebeurtenis in je leven een afgerond verhaal.
-Het verankeren van een persoonlijke ontwikkeling, een inzicht, een herinnering.
-Het (her)ontdekken van je passies en talenten